full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Archives post

Putusan Serta Merta

Putusan Serta Merta

– Putusan serta merta atau disebut juga uit voerbaar bij voorraad adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu...